Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

For perioden 1. januar 2022 – 30. april 2023

Krifon AS er et heleid datterselskap av Outdoor Life Group Holding B.V. i Nederland. Vi leverer et bredt utvalg produkter til hage og hjem, gjennom våre kunder, som hovedsakelig er uavhengige butikker og landsdekkende varehandelskjeder i Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøyene.

For Krifon er det viktig at vi tar ansvar for produktene våre og at disse produseres på en ordentlig måte. Krifon AS ble Miljøfyrtårnsertifisert første gang i 2020, og vi har siden høsten 2019 jobbet målrettet med å kontrollere og forbedre forholdene der vi produserer varer og klimaavtrykket vårt. Leverandørene våre har blitt prioritert etter størrelse og land som basert på ITUC Global Rights Index.

Vi har utarbeidet og utvidet selskapets innkjøpspolicy, hvor vi som utgangspunkt at større leverandører og produksjonssteder besøkes og gjennomgås fysisk av representanter fra selskapet. Med bakgrunn i pandemien har dette vært utfordrende, men aktiviteten gjenopptas gjennom 2023, og det blitt gjennomført alternative vurderinger når reiserestriksjoner gjorde det vanskelig.

Undersøkelsene våre viser at 80% av produksjonsstedene gjennomfører sertifiseringer og revisjoner med eksterne aktører for å dokumentere arbeidsvilkår. Av de gjennomgåtte rapportene har det blitt flagget avvik på en leverandør, hvor det er satt opp tiltak som følges opp fremover. I hovedsak skjer kompenserende tiltak gjennom vår leverandør, hvor vi følger opp prosessen. Dersom det skulle bli nødvendig, vil vi også direkte involvere oss i en eventuell kompensasjon knyttet til negative konsekvenser av produksjon til vår virksomhet.

Vår eksterne risikovurdering blir gjennomført årlig og brudd på menneskerettighetene hos våre leverandører er anerkjent som en vesentlig risiko. Som en del av en varslingsordning for alle interessenter for selskapet, fra ansatte, til kunder og produksjonsmedarbeidere hos leverandører, opprettes en ordning hvor det kan varsles anonymt. Dette arbeidet er påbegynt og vil være fullført i løpet av 2023.